ביטוח אובדן כושר עבודה ומטריה ביטוחית – מדריך מקיף

תוכן עניינים

עבור אנשים רבים, היכולת לעבוד ולהשתכר היא מקור פרנסה מרכזי והכרחי לקיום בכבוד. על כן, אובדן יכולת זו עקב מחלה, תאונה או מוגבלות עלול לגרור אחריו קשיים כלכליים חמורים. מצב זה מחייב התכוננות נכונה באמצעות ביטוח אובדן כושר עבודה איכותי, הן במסגרת קרן הפנסיה והן באמצעות מטריה ביטוחית נוספת.

ביטוח אובדן כושר עבודה נותן מענה לסיכון גבוה זה, על ידי תשלום קצבה חודשית שמטרתה להחליף את השכר שאבד ולאפשר המשך קיום בכבוד. עם זאת, הכיסוי הבסיסי בקרנות פנסיה אינו מספק וכדאי להרחיבו בעזרת רכישת מטריה ביטוחית.

במאמר זה נבחן את הצורך בביטוח אובדן כושר עבודה, נכיר את הכיסויים השונים הקיימים ואת הדרכים לממש את הזכויות. כמו כן נבין מתי ומדוע כדאי להרחיב את הכיסוי בעזרת רכישת מטריה ביטוחית. ביטוח נכון הוא מרכיב הכרחי בתכנון פיננסי אישי נבון.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר עבור אנשים עובדים, שכן הוא מעניק הגנה כלכלית מפני אובדן ההכנסה במקרה של פגיעה או מחלה. בישראל, על פי חוק, כל עובד זכאי לביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת הפנסיה הצוברת שלו. עם זאת, יש להבין כי הכיסוי הבסיסי אינו מספק הגנה מלאה, וכדאי לשקול רכישת מטריה ביטוחית שתרחיב את הכיסוי.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אובדן יכולתו לעבוד ולהשתכר באופן זמני או קבוע, עקב תאונה, מחלה או מוגבלות. הביטוח מעניק קצבה חודשית שמטרתה להחליף את ההכנסה מעבודה שאבדה.

קיימים שני מצבים עיקריים המכוסים בביטוח אובדן כושר עבודה:

 • אובדן כושר עבודה מלא – מצב שבו המבוטח אינו מסוגל כלל לעבוד בכל עיסוק שהוא.
 • אובדן כושר עבודה חלקי – מצב שבו ירד כושר העבודה של המבוטח באופן משמעותי, אך הוא עדיין מסוגל לעבוד במידה מסוימת.

כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

על פי חוק פנסיה חובה, כל עובד זכאי לביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה. עם זאת, קיימים מספר פערים בכיסוי הבסיסי:

 • הכיסוי מוגבל לאובדן כושר עבודה מלא בלבד, ואינו כולל מצבים של אובדן חלקי.
 • הזכאות לקצבה מותנית בכך שהמבוטח לא יוכל לעבוד בכל "עיסוק סביר" המתאים להשכלתו וניסיונו. הדבר פוגע במי שאינו יכול דווקא לעבוד במקצוע שלמד.
 • קיימת תקופת אכשרה של עד 5 שנים למקרים הנובעים ממחלות קודמות. בתקופה זו המבוטח אינו מכוסה.
 • הקצבה אינה מגיעה ל-100% מהשכר אלא רק לאחוז מסוים ממנו.

מטריה ביטוחית להרחבת הכיסוי של אובדן כושר עבודה

על מנת להתגבר על פערים אלה בכיסוי הבסיסי של קרן הפנסיה, ניתן לרכוש מטריה ביטוחית. זוהי למעשה פוליסת ביטוח נפרדת המשלימה ומרחיבה את הכיסויים של קרן הפנסיה.

המטריה הביטוחית יכולה לכלול את ההרחבות הבאות:

 • כיסוי לאובדן כושר עבודה חלקי.
 • התייחסות לאובדן היכולת לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח.
 • ביטול תקופת אכשרה למחלות קודמות.
 • תשלום גבוה יותר מהקצבה המקסימלית בקרן הפנסיה.
 • כיסוי הוצאות שיקומיות.

כדאי לבחון רכישת מטריה ביטוחית במיוחד למי שעובד במקצוע ייחודי ותלוי ביכולתו הפיזית או השכלית הספציפית. כך למשל מומלץ לרופאים, עורכי דין, אמנים ועוד. עבורם, אובדן היכולת לעסוק בתחום שלמדו והתמחו בו הוא אסון כלכלי, גם אם הם יכולים לעבוד בתחום אחר.

תהליך מימוש ביטוח אובדן כושר עבודה

כאשר מתרחש מקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה, יש לפעול באופן הבא:

 • ליידע את מקום העבודה ולדאוג לאישורים רפואיים המעידים על מצב הבריאות ועל אובדן הכושר לעבוד.
 • להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה או נכות כללית.
 • להגיש תביעה לקרן הפנסיה ולחברת הביטוח של המטריה הביטוחית, על סמך האישורים הרפואיים. חשוב לעקוב אחר מועדי ההגשה.
 • אם התביעה נדחתה, כדאי להיוועץ בעורך דין מומחה לביטוח לאומי וביטוח מנהלים על מנת לערער על ההחלטה.
 • חשוב לשמור על קשר רציף עם הגופים המבטחים ולהעביר עדכונים רפואיים באופן שוטף.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח הכרחי עבור כל אדם עובד, ומעניק הגנה חיונית במקרה של פגיעה ביכולת להשתכר. עם זאת, הכיסוי הבסיסי בקרן הפנסיה אינו מספק וכדאי להרחיב אותו באמצעות מטריה ביטוחית. על מנת לממש את הזכויות במקרה של אובדן כושר עבודה, חשוב לנהוג באופן אסטרטגי מול כל הגורמים הרלוונטיים. ייעוץ משפטי מקצועי יכול לסייע רבות בתהליך.

סוגי אובדן כושר עבודה וההבדלים ביניהם

קיימים מספר סוגים של אובדן כושר עבודה, וההגדרה המדויקת משפיעה על היקף הזכאות לפיצוי:

אובדן כושר עבודה מוחלט – מצב שבו המבוטח איבד לחלוטין את כושר העבודה שלו ואינו מסוגל לעבוד כלל בשום תחום ועיסוק. זו הגדרה צרה יחסית.

אובדן כושר עבודה לכל דבר – הגדרה רחבה יותר, הכוללת מצב שבו המבוטח אינו יכול לעבוד בתחום שעבד בו או בכל עיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו וכישוריו.

אובדן כושר עבודה במקצועו – הגדרה המתייחסת רק לעיסוק הספציפי שאותו עסק בו המבוטח. גם אם הוא מסוגל לעבוד בתחום אחר, הרי שכושר העבודה שלו במקצועו אבד.

לעיתים הבדל נוסף הוא בין אובדן מוחלט של כושר העבודה לבין אובדן חלקי.

חשוב לבדוק מהי ההגדרה המדויקת בפוליסת הביטוח, שכן יש הבדל ניכר ברמת הכיסוי בין הגדרה צרה לרחבה.

כיצד נקבעת זכאות לפיצוי עבור אובדן כושר עבודה?

קביעת הזכאות נעשית על ידי ועדה רפואית מטעם הגורם המבטח – ביטוח לאומי, קרן פנסיה או חברת ביטוח.

הוועדה בודקת את מצבו הרפואי של המבוטח על סמך חוות דעת מומחים ומסמכים רפואיים, וקובעת האם אכן מדובר באובדן כושר עבודה על פי ההגדרות.

בנוסף, הוועדה קובעת את אחוז אובדן כושר העבודה – האם מדובר באובדן מלא או חלקי.

לעיתים יש מחלוקת בין הוועדה לבין המבוטח בנוגע לשאלה האם הוא אכן איבד את כושר עבודתו ובאיזו מידה.

במקרה כזה ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני ערכאות משפטיות. חשוב להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום לשם כך.

אילו מסמכים יש להכין לצורך תביעת אובדן כושר עבודה?

על מנת להגיש תביעה למימוש ביטוח אובדן כושר עבודה, יש להיערך מראש עם המסמכים הרלוונטיים:

 • טופס תביעה של הגורם המבטח – ביטוח לאומי, קרן פנסיה או חברת ביטוח.
 • אישורים רפואיים הכוללים אבחנה מדויקת של המצב הרפואי, חוות דעת נוירולוגית או אורתופדית לפי העניין.
 • מסמכים המעידים על טיפולים, אשפוזים, ניתוחים ותרופות – במידה והיו.
 • אישור ממקום העבודה על הפסקת העבודה עקב מגבלה רפואית.
 • אישורים על תקופות מחלה ודמי מחלה ששולמו מהמעסיק או מביטוח לאומי.
 • אישורים על דמי אבטלה ששולמו על ידי הביטוח הלאומי.
 • אישורי שכר מ-3 עד 12 החודשים האחרונים.
 • אישורים על קצבאות נכות ששולמו על ידי הביטוח הלאומי.

על המסמכים להיות מקוריים או נאמנים למקור החתומים על ידי עורך דין. יש לשמור העתקים בידי המבוטח.

זכויות נוספות של נפגעי עבודה עם אובדן כושר עבודה

מי שאיבד את כושר עבודתו עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע זכאי לזכויות מיוחדות מביטוח לאומי מכוח חוק נפגעי עבודה:

 • פטור משלם בעת אשפוז רפואי הקשור לפגיעה בעבודה.
 • מימון טיפולים רפואיים ושיקומיים בקשר לפגיעה.
 • מימון ניתוחים ותרופות ללא השתתפות עצמית.
 • סיוע בהתאמת מקום המגורים ורכב למוגבלות.
 • החזר הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים.
 • קצבת שאירים לבני משפחה במקרה מוות עקב התאונה.

זכויות אלה הן מעבר לפיצוי עבור אובדן כושר העבודה עצמו. חשוב לפנות לביטוח לאומי ולוודא קבלת מלוא הזכויות על פי חוק.

מיסים על קצבאות ביטוח אובדן כושר עבודה

הכנסות מקצבאות בגין אובדן כושר עבודה חייבות במס הכנסה. עם זאת, החישוב מורכב:

 • קצבאות מביטוח לאומי פטורות ממס עד לתקרה של 72,000 ש"ח לשנה לגבר ו- 67,000 ש"ח לאישה. מעל סכומים אלה יש לשלם מס.
 • קצבאות מקרן פנסיה או חברת ביטוח חייבות במס רגיל, אך ניתן ליהנות מניכוי של 35% כהוצאה מוכרת.
 • אם מתקבלות קצבאות בו זמנית מביטוח לאומי וגם מגורם פרטי, יש לבצע איחוד וחישוב מס מצרפי.
 • הכנסה מריבית על סכום הפיצוי בהון חייבת אף היא במס.

מומלץ להיעזר בייעוץ מס כדי להבטיח תשלום נכון של המס וניצול מיטבי של הפטורים והניכויים המותרים על פי דין.

השלכות על ביטוחי מנהלים ופנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה

כאשר אדם הופך לבלתי כשיר לעבודה, עלולה להיפגע יכולתו להמשיך ולשלם עבור ביטוחי המנהלים והפנסיה שלו.

עם זאת, פוליסות ביטוח תקינות כוללות:

 • פטור מתשלום פרמיות בתקופת הזכאות לקצבת נכות או אובדן כושר עבודה. הפרמיות משולמות על ידי המבטח.
 • צבירת וותק בקרן הפנסיה בתקופה זו, כאילו העובד ממשיך להפריש כרגיל.
 • המשך כיסוי ביטוחי למקרה מוות גם בהיעדר תשלום פרמיות.
 • אפשרות להקפאת החיסכון הפנסיוני לתקופה מוגדרת.

כדי לממש זכויות אלה יש ליידע את המבטח באופן רשמי על מצב אובדן כושר העבודה.

השוואה בין ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה לבין מטריה ביטוחית

קיימים יתרונות וחסרונות יחסיים בין ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה לבין פוליסת מטריה ביטוחית.

יתרונות ביטוח בקרן פנסיה:

 • זמינות גבוהה יותר – כל עובד מבוטח באופן אוטומטי.
 • עלות נמוכה יותר.
 • כיסוי לכל החיים.

יתרונות מטריה ביטוחית:

 • ניתן להתאים אותה לצרכים ספציפיים.
 • מאפשרת כיסויים רחבים יותר.
 • ניתן לרכוש בכל גיל.
 • אינה תלויה בהמשך העבודה אצל אותו מעסיק.
 • ניתן לקבל פיצוי הון חד פעמי במקום קצבה חודשית.

מומלץ לשלב בין המוצרים ולנצל את היתרונות היחסיים של כל אחד מהם. ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה ייתן בסיס ראשוני, ומטריה ביטוחית תרחיב ותשלים לפי הצורך.

אובדן כושר עבודה הוא סיכון ממשי עבור כל אדם עובד, ומצביע על הצורך בביטוח מקיף ואיכותי מפניו.

קיימים סוגים שונים של אובדן כושר עבודה ויש להכיר היטב את ההגדרות.

מתי כדאי לרכוש כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה?

אמנם כל עובד זכאי לביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי בקרן הפנסיה שלו, אך ישנם מצבים שבהם כדאי לשקול רכישת ביטוח נוסף:

 • מי שעובד במקצוע שדורש כישורים ספציפיים, כמו כירורגים, טייסים או מוזיקאים. עבורם, אובדן היכולת לעסוק במקצועם הוא אסון כלכלי גם אם הם יכולים לעבוד בתחום אחר.
 • מי שצפוי להרוויח שכר גבוה במיוחד, מעל לתקרת הביטוח בקרן הפנסיה. כיסוי נוסף יאפשר להם לשמור על רמת חיים דומה במקרה של אובדן כושר עבודה.
 • עצמאים שאינם מבוטחים בקרן פנסיה, או שהביטוח שלהם חלש.
 • מי שסובל ממצב בריאותי רעוע או כרוני. למרות הקושי לרכוש ביטוח, חשוב שיהיה להם כיסוי הולם.
 • הורים לילדים קטנים שאינם עובדים, כדי לספק להם ביטחון כלכלי אם המפרנס י�בד את כושר העבודה.
 • מי שנמצא זמן רב מחוץ לשוק העבודה ומתקשה לחסוך לפנסיה, כיסוי ביטוחי יאפשר לו רשת ביטחון.

באופן כללי, ככל שמידת התלות בהכנסה מהעבודה גבוהה יותר, כך גדל הצורך בביטוח איכותי לאובדן כושר עבודה.

ביטוח משלים לשכירים בשל אובדן כושר עבודה

שכירים שכבר מבוטחים בביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי בקרן הפנסיה שלהם, יכולים לרכוש כיסוי משלים בדרכים הבאות:

 • פוליסת אובדן כושר עבודה פרטית – ניתן לרכוש מחברת ביטוח פרטית. היתרון הוא האפשרות להתאים את הפוליסה לצרכים האישיים.
 • פוליסה קבוצתית במקום העבודה – מעסיקים יכולים להוסיף ביטוח קבוצתי לשכירים, בפרמיה מוזלת. זה מגדיל את שביעות הרצון ומפחית תחלופה.
 • הרחבה בקרן הפנסיה – לעיתים אפשר להרחיב את הכיסויים בקרן פנסיה קיימת תמורת תוספת תשלום.
 • מעבר לקרן פנסיה איכותית יותר – השוואת הכיסויים בקרנות שונות ומעבר לכזו המספקת כיסוי טוב יותר.

בכל מקרה מומלץ להשוות בין אפשרויות הביטוח ולבחור את הכיסוי המשלים המתאים ביותר מבחינת עלות מול תועלת.

ביטוחים פרטיים לעצמאים למקרה אובדן כושר עבודה

עצמאים שאינם מבוטחים בקרן פנסיה צריכים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה באופן פרטי. האופציות העומדות בפניהם:

 • ביטוח סיעודי – מעניק קצבה חודשית אם המבוטח הופך לבלתי-כשיר לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה – מעניק קצבה חודשית אם המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד בהיקף משמעותי.
 • ביטוח מפני תאונות אישיות – מעניק פיצוי הון חד-פעמי אם המבוטח נפגע בתאונה.
 • ביטוח חיים – כולל רכיב חיסכון ומעניק פיצוי הון לשאירים במקרה מוות.

ניתן לשלב בין מספר סוגי ביטוחים כדי להשיג כיסוי הולם למצבים שונים של אובדן כושר עבודה או מוות.

גיל הצטרפות מומלץ לביטוח אובדן כושר עבודה

ככלל, מומלץ לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה בגיל צעיר עד כמה שניתן, מסיבות אלה:

 • פרמיות נמוכות יותר בגיל צעיר. ככל שמתבגרים הפרמיה עולה.
 • ניתן לצבור ותק ביטוחי רב יותר ללא הפסקות.
 • פחות סיכוי להידחות על רקע בריאותי בגיל צעיר.
 • מתן ביטחון כלכלי לבני משפחה צעירים.

עם זאת, אפשר גם לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה בגיל מאוחר יותר, עד גיל 67 ככלל. הדבר כרוך בפרמיה גבוהה יותר וסיכוי רב יותר להידחות על רקע בריאותי.

איך לחסוך בעלויות של ביטוח אובדן כושר עבודה?

קיימות מספר דרכים להוזיל את עלות ביטוח אובדן כושר עבודה:

 • להצטרף בגיל צעיר עם בריאות תקינה. ככל שמתבגרים הפרמיה עולה.
 • בחירת כיסויים צרים יותר – אובדן כושר עבודה חלקי זול יותר ממלא.
 • השתתפות עצמית גבוהה יותר בקצבה החודשית.
 • ויתור על כיסויים והרחבות מסוימות שפחות נחוצים.
 • בחירת חברת ביטוח זולה יותר. כדאי להשוות מחירים.
 • רכישה במסגרת קבוצתית של המעסיק או ארגון מקצועי.
 • פיצול הכיסוי בין מספר גופים מבטחים.
 • שמירה על בריאות תקינה ואורח חיים בריא.

שילוב נבון של אמצעים אלה מאפשר להפחית משמעותית את עלות ביטוח אובדן כושר העבודה לאורך זמן מבלי לפגוע ברמת הכיסוי.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כיסוי ביטוחי קריטי עבור אנשים שההכנסה שלהם תלויה בעבודתם.

על אף שקיים כיסוי בסיסי בקרנות פנסיה, רצוי להרחיב אותו באמצעות פוליסות משלימות.

כדי לייעל את העלויות, מומלץ לרכוש את הביטוח בגיל צעיר ולנצל אמצעים שונים להוזלת הפרמיות. כיסוי הולם לאובדן כושר עבודה מספק שקט נפשי וביטחון כלכלי

אובדן כושר עבודה – שאלות ותשובות

מהו אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו אדם מאבד באופן זמני או קבוע את היכולת לעבוד ולהתפרנס ברמת הכנסה סבירה, עקב מחלה, תאונה או מוגבלות.

מהם סוגי אובדן כושר העבודה העיקריים?

הסוגים המרכזיים הם:

 • אובדן כושר עבודה מלא – אובדן מוחלט של היכולת לעבוד בכל עבודה שהיא.
 • אובדן כושר עבודה חלקי – ירידה משמעותית בכושר העבודה, אך לא אובדן מוחלט.
 • אובדן כושר עבודה במקצוע – אי יכולת לעסוק במקצוע הספציפי שעסק בו קודם.

כיצד נקבעת זכאות לפיצוי על אובדן כושר עבודה?

הזכאות נקבעת על ידי ועדה רפואית מטעם המבטח – ביטוח לאומי או חברת ביטוח/קרן פנסיה. הוועדה בוחנת מסמכים רפואיים וקובעת האם אכן מדובר באובדן כושר עבודה ומהו אחוז הנכות.

מהם המסמכים הנדרשים להגשת תביעה?

יש להמציא טופסי תביעה, סיכומים ואישורים רפואיים, אישורי העסקה ושכר, אישורי ביטוח לאומי ועוד. חשוב לתעד את המסמכים ולשמור מסמכים מקוריים.

מה קורה אם התביעה נדחית?

אם התביעה נדחתה יש לפנות לוועדת ערר או לערכאה משפטית על מנת לערער על ההחלטה, בסיוע עורך דין.

האם משלמים מס על קצבאות נכות או אובדן כושר עבודה?

כן, קצבאות אלה חייבות במס הכנסה. יחד עם זאת, קיימים פטורים וניכויים המאפשרים הקלה מסוימת בתשלום המס.

האם אפשר לקבל כיסוי רטרואקטיבי למצב קיים?

לא ניתן לרכוש כיסוי למצב רפואי שכבר אירע בעבר. עם זאת, לאחר תקופת אכשרה של בין חצי שנה ל-5 שנים, מחלות קודמות נכללות בכיסוי של קרנות פנסיה.

מה קורה עם החיסכון הפנסיוני במקרה של אובדן כושר עבודה?

הפרמיות משולמות על ידי המבטח והוותק ממשיך לעלות. בסיום תקופת הזכאות לקצבת נכות מתחילים לקבל קצבת זקנה מהחיסכון שנצבר.

האם כדאי לרכוש כיסוי נוסף מעבר לקרן הפנסיה?

כיסוי נוסף באמצעות מטריה ביטוחית יכול להרחיב את ההגנה למצבים שהביטוח הבסיסי אינו מכסה, אך יש לשקול זאת על פי הצרכים והעלויות.

עד כמה אחוז נכות נחוץ כדי לקבל פיצוי?

בביטוח לאומי מקבלים קצבה בגין נכות מלאה החל מ-60% נכות. בביטוחים פרטיים בדרך כלל דורשים נכות של מעל 75% לצורך קבלת פיצוי מלא.

האם יש גיל מרבי לרכישה או לתום כיסוי?

ניתן לרכוש ביטוח עד גיל 67 בדרך כלל. הזכאות מסתיימת בגיל פרישה או על פי תנאי הפוליסה. חשוב לבדוק זאת מראש.

מהן ההשלכות על המשפחה במקרה של אובדן כושר עבודה?

ירידה משמעותית בהכנסה משפחתית וברמת החיים. לכן חשוב להבטיח הכנסה חלופית באמצעות ביטוח איכותי לפני שקורה אסון.

סוגי כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה

ביטוח בקרן פנסיה

כל עובד מבוטח באופן אוטומטי בביטוח בסיסי לאובדן כושר עבודה. היתרון הוא הזמינות הגבוהה. החסרון הוא שמדובר בכיסוי מצומצם יחסית.

ביטוח פרטי בחברת ביטוח

ניתן לרכוש פוליסה פרטית ולהתאים אותה לצרכים ספציפיים. היתרון הוא כיסוי מורחב יותר. החסרון הוא עלות גבוהה יותר וסיכוי לאי-קבלה על רקע בריאותי.

ביטוח קבוצתי בעבודה

מעסיקים יכולים להוסיף ביטוח קבוצתי עבור עובדיהם בעלות מוזלת. זו אפשרות טובה להרחבת כיסוי של עובדים שכירים.

ביטוח משלים דרך קרן הפנסיה

חלק מקרנות הפנסיה מאפשרות הרחבה של הכיסוי הקיים תמורת תוספת תשלום. אפשרות זו שווה בדיקה עבור מי שכבר צוברים זכויות באותה קרן.

מטריה ביטוחית

פוליסה נפרדת המשלימה את הכיסויים בקרן הפנסיה. מעניקה כיסוי רחב במצבים שהביטוח הבסיסי אינו מכסה.

ביטוח סיעודי

מעניק קצבה חודשית אם המבוטח הופך לבלתי כשיר לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות. ניתן לשלב עם ביטוח אובדן כושר עבודה.

עצות לחיסכון בביטוח אובדן כושר עבודה

להצטרף לביטוח בגיל צעיר

ככל שהגיל עולה, עלות הביטוח גדלה. צעירים משלמים פרמיות נמוכות בהרבה.

לבחור כיסוי צר יותר

אפשר לחסוך בעלויות על ידי בחירת כיסוי חלקי במקום מלא, או ויתור על כיסויים מסוימים.

לכלול השתתפות עצמית גדולה יותר

השתתפות עצמית של המבוטח בגובה הקצבה מפחיתה את עלות הפרמיה.

להשוות מחירים בין חברות ביטוח

יש הבדל משמעותי במחירי הפוליסות בין חברות שונות. כדאי להשוות ולבחור את הזולה ביותר.

להצטרף לביטוח קבוצתי בעבודה

ביטוח קבוצתי הוא בדרך כלל זול יותר מביטוח פרטי.

לפצל את הכיסוי בין מספר גופים

אפשר לחלק את סכום הביטוח הכולל בין מספר מבטחים וכך להוזיל עלויות.

לשמור על אורח חיים בריא

מבוטח בריא ישלם פחות ממבוטח עם בעיות רפואיות. אורח חיים בריא חוסך כסף.

השוואה בין ביטוח אובדן כושר עבודה לביטוח מטריה

ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח מטריה הם שני מוצרים דומים למראית עין, אך ישנם הבדלים מהותיים ביניהם. שניהם נועדו לספק כיסוי כלכלי במקרה של אובדן יכולת להמשיך ולעבוד, אך הדרך שבה הם פועלים שונה.

יתרונות וחסרונות ביטוח אובדן כושר עבודה

יתרונות:

 • זמינות גבוהה – כל עובד מבוטח באופן אוטומטי בקרן הפנסיה.
 • עלות נמוכה – הפרמיה משולמת כחלק מההפרשות החודשיות לפנסיה.
 • כיסוי לכל החיים – עד גיל פרישה.

חסרונות:

 • כיסוי מצומצם – רק אובדן כושר עבודה מוחלט, ללא מחלות קיימות.
 • קצבה נמוכה – עד 75% מהשכר בלבד, ללא אפשרות הגדלה.
 • אין אפשרות התאמה אישית.
 • תלות בהמשך העבודה אצל אותו מעסיק.

יתרונות וחסרונות ביטוח מטריה

יתרונות:

 • ניתן להתאים אישית את הכיסויים.
 • אפשרויות לכיסוי מקיף ורחב יותר.
 • ניתן לקבוע גובה קצבה גבוהה יותר.
 • מכסה גם מקרים שהביטוח הבסיסי לא מכסה.

חסרונות:

 • עלות גבוהה יותר.
 • צורך בבחינת מצב בריאותי וסיכון לדחייה.
 • מגבלת גיל לרכישה.
 • משך כיסוי מוגבל, לא לכל החיים.

השוואה לפי קריטריונים מרכזיים

הגדרת מקרה ביטוח – ביטוח אובדן כושר עבודה מתייחס רק לאובדן מוחלט. ביטוח מטריה מאפשר לכלול גם כיסוי לאובדן חלקי.

תנאי קבלה – ביטוח אובדן כושר עבודה אוטומטי לכל עובד. ביטוח מטריה דורש חיתום רפואי.

גובה קצבה – עד 75% מהשכר באובדן כושר עבודה לעומת אפשרות לבחור סכום ביטוח גבוה יותר במטריה.

משך הכיסוי – ביטוח אובדן כושר עבודה מכסה עד גיל פרישה. מטריה מכסה לתקופה קצרה יותר.

עלות – פרמיה נמוכה באובדן כושר עבודה לעומת פרמיה גבוהה יותר במטריה.

גמישות – אין אפשרות התאמה אישית באובדן כושר עבודה לעומת התאמה אישית במטריה.

מתי כדאי מטריה ומתי אובדן כושר עבודה?

ככלל, ביטוח אובדן כושר עבודה מספיק לרוב האוכלוסייה כביטוח בסיסי והכרחי.

ביטוח מטריה כדאי למי שצריך כיסוי רחב וגבוה יותר מהמקובל, למשל:

 • בעלי מקצועות ייחודיים כמו רופאים ואמנים.
 • מי שמרוויחים שכר גבוה במיוחד.
 • מי שיש להם מצב בריאותי רעוע שמקשה עליהם להשיג כיסוי.
 • עצמאים שאינם מבוטחים בקרן פנסיה.
 • מי שרוצים להגדיל את הכיסוי מעבר למה שמציעה קרן הפנסיה.

ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח מטריה הם מוצרים דומים אך שונים במהותם.

ביטוח אובדן כושר עבודה מספק כיסוי בסיסי והכרחי לכל עובד. מטריה מהווה הרחבה למי שזקוק לכיסוי רחב וגבוה יותר.

הבחירה ביניהם תלויה בצרכים וביכולת התשלום של המבוטח. חשוב להתייעץ עם יועץ ביטוח מקצועי לגבי המוצר המתאים ביותר.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח המעניק כיסוי כספי למקרה שהמבוטח אינו יכול לעבוד ולהשתכר באופן זמני או קבוע עקב תאונה, מחלה או מוגבלות. הביטוח משלם קצבה חודשית שמטרתה לפצות על אובדן ההכנסה מעבודה. כמעט כל עובד בישראל מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי במסגרת הפנסיה שלו.

מהי מטריה ביטוחית לאובדן כושר עבודה?

מטריה ביטוחית היא ביטוח אובדן כושר עבודה נפרד ונוסף שניתן לרכוש כדי להרחיב ולשפר את הכיסוי הקיים בקרן הפנסיה. המטריה מכסה מקרים שהביטוח הבסיסי בקרן הפנסיה אינו מכסה, ומאפשרת להתאים את הכיסוי הביטוחי לצרכים האישיים.

מהם ההבדלים בין ביטוח אובדן כושר עבודה למטריה ביטוחית?

ההבדלים העיקריים הם:

 • ביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי יותר, מטריה ביטוחית מרחיבה ומשלימה.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה זמין לכל עובד, מטריה ביטוחית דורשת רכישה נפרדת.
 • מטריה ביטוחית מאפשרת כיסוי רחב וגבוה יותר, אך בעלות גבוהה יותר.
 • מטריה ביטוחית מאפשרת התאמה אישית של הכיסויים.

מהן דרכי המימוש של ביטוח אובדן כושר עבודה?

כדי לממש את הזכויות מביטוח אובדן כושר עבודה יש להגיש תביעה לגוף המבטח עם טפסים ואישורים רפואיים על מצב בריאותי שמונע המשך עבודה. ועדה רפואית תקבע את אחוז אובדן כושר העבודה והזכאות לקצבה. אם התביעה נדחתה אפשר לערער בעזרת עורך דין.

מהם המסמכים הנדרשים להגשת תביעה?

יש לצרף טפסי תביעה, סיכומים רפואיים, אישורי העסקה ושכר, אישורי ביטוח לאומי על דמי מחלה או נכות, מסמכים רלוונטיים נוספים. חשוב לשמור מסמכים מקוריים והעתקים.

מי קובע את הזכאות לקצבת נכות מביטוח אובדן כושר עבודה?

ועדה רפואית מקצועית מטעם הגוף המבטח היא שקובעת זכאות על סמך בדיקת מסמכים רפואיים ובירור עובדתי של מצב המבוטח. ניתן לערער על החלטת הוועדה אם התביעה נדחתה.

מהם סוגי אובדן כושר העבודה העיקריים?

אובדן כושר עבודה מלא, אובדן כושר עבודה חלקי, אובדן יכולת לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח. יש הבדל ברמת הכיסוי בהתאם להגדרה.

מהו שיעור הפיצוי המקובל במקרה של אובדן כושר עבודה?

הפיצוי המקובל הוא עד 75% מהשכר לאובדן כושר עבודה מלא. באובדן כושר עבודה חלקי הפיצוי הוא אחוז מתוך 75% בהתאם למידת אובדן היכולת לעבוד.

האם קיים גיל מרבי לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה?

ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה עד גיל 67 לערך. הגיל המדויק משתנה בין חברות ביטוח ותוכניות. ככל שמתבגרים, הפרמיה החודשית עולה.

האם ניתן לרכוש כיסוי רטרואקטיבי למצב רפואי קיים?

לא ניתן לרכוש כיסוי רטרואקטיבי למצב בריאותי שכבר התהווה בעבר. עם זאת, לאחר תקופת אכשרה של בין חצי שנה ל-5 שנים מחלות קודמות כן נכללות במסגרת קרנות פנסיה.

אובדן כושר עבודה הר הביטוח:

יושב תחת "ביטוח חיים"

כיצד משפיע אובדן כושר עבודה על חיסכון הפנסיה?

אם אושרה זכאות לקצבת נכות, הפרמיות לחיסכון הפנסיוני משולמות על ידי המבטח כך שהחיסכון ממשיך לצבור. לאחר תום תקופת הזכאות לנכות מתחילים לקבל קצבת זקנה.

כמה זמן לוקח עד לקבלת התשלום הראשון של קצבת נכות?

בדרך כלל קיימת תקופת המתנה של 3 חודשים ממועד אובדן כושר העבודה ועד לתשלום הראשון. ניתן לרכוש כיסוי "פרנצ'יזה" המקצר את תקופת ההמתנה לחודש או חודשיים.

מהן דרכי החיסכון בעלויות של ביטוח אובדן כושר עבודה?

אפשר לחסוך בעלויות על ידי הצטרפות בגיל צעיר, בחירת כיסוי חלקי יותר, השוואת מחירים בין חברות ביטוח, הצטרפות לביטוח קבוצתי בעבודה, ויתור על כיסויים מסוימים, הגדלת ההשתתפות העצמית ועוד.

מה קורה אם הגשתי תביעה והיא נדחתה?

במקרה של דחיית תביעה, ניתן לפנות לוועדת ערר או לערכאה משפטית ולנסות להפוך את ההחלטה בעזרת עורך דין. יש לבקש את נימוקי הדחייה ולבדוק אם אכן התביעה טופלה כראוי.

האם משלמים מס על קצבאות מביטוח אובדן כושר עבודה?

קצבאות מביטוח אובדן כושר עבודה חייבות במס הכנסה. קיימים פטורים וניכויים שמקלים מעט את נטל המס. מומלץ להתייעץ עם יועץ מס לגבי זכויות המס המדויקות.

מהן ההשלכות של אובדן כושר עבודה על בני המשפחה?

אובדן כושר עבודה עלול לגרום לקושי כלכלי משמעותי וירידה ברמת החיים של המשפחה בגלל אובדן ההכנסה. לכן, חשוב להיערך עם ביטוח אובדן כושר עבודה איכותי כדי להבטיח הכנסה חלופית למשפחה במקרה הצורך.

מהם המסמכים הנחוצים כדי להגיש תביעה למימוש ביטוח אובדן כושר עבודה?

יש להכין טפסי תביעה, סיכומים ואישורים רפואיים, אישורי העסקה ושכר, אישורים מהביטוח הלאומי, חוות דעת של רופא תעסוקתי ומסמכים רלוונטיים נוספים. חשוב לשמור על עותקים מקוריים.

מה ההבדל בין אי כושר זמני לעבודה לבין אובדן כושר עבודה?

אי כושר זמני לעבודה הוא מצב שבו אדם אינו יכול זמנית לעבוד בשל מחלה או תאונה אך צפוי להחלים. אובדן כושר עבודה הוא מצב שבו האדם צפוי שלא לשוב לתפקוד מלא בעבודתו גם לטווח ארוך.

מי קובע את דרגת אובדן כושר העבודה – מלא או חלקי?

ועדה רפואית מקצועית מטעם הגוף המבטח היא שקובעת את דרגת אובדן כושר העבודה על סמך בדיקות וחוות דעת רפואיות. ניתן לערער על ההחלטה אם היא נראית בעייתית.

האם אפשר לקבל פיצוי על אובדן כושר עבודה חלקי ולא רק מלא?

כן, חלק מהפוליסות מכסות גם אובדן כושר עבודה חלקי ולא רק מלא.

במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, גובה הפיצוי יהיה אחוז מסוים מתוך הסכום המלא שהיה משתלם במקרה של אובדן כושר עבודה מלא, בהתאם לשיעור אובדן כושר העבודה שנקבע.

לדוגמה, אם נקבע כי המבוטח איבד 50% מכושר עבודתו, הוא יקבל מחצית מהסכום שהיה משולם במקרה של אובדן כושר עבודה מלא.

מהו סכום הביטוח המקובל למקרה של אובדן כושר עבודה?

הסכום המקובל הוא עד 75% מהשכר למקרה של אובדן כושר עבודה מלא.

בפוליסות מסוימות אפשר גם לבחור בכיסוי גבוה יותר של 80% או אף 100% מהשכר, בתמורה לתשלום פרמיה גבוהה יותר.

במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, הסכום יהיה אחוז מתאים מתוך סכום הביטוח המלא.

מה ההבדל בין ביטוח אובדן כושר עבודה לביטוח סיעודי?

ההבדל העיקרי הוא בהגדרות של מקרה הביטוח:

 • ביטוח אובדן כושר עבודה מכסה את אובדן היכולת לעבוד ולהשתכר כרגיל.
 • ביטוח סיעודי מכסה מצב שבו המבוטח אינו מסוגל יותר לבצע פעולות יום יומיות בסיסיות כמו להתלבש, לאכול, להתרחץ וכד'.

שני הביטוחים יכולים להשלים זה את זה ולעיתים נמכרים יחד כחבילה.

מהן ההשלכות של אובדן כושר עבודה על בני המשפחה?

אובדן כושר עבודה עלול לגרום לירידה חדה ברמת ההכנסה של המשפחה, דבר העשוי להוביל לקשיים כלכליים ולפגיעה באיכות החיים.

לכן חשוב לרכוש ביטוח איכותי שיפצה כספית במקרה הצורך, על מנת לאפשר לבני המשפחה להמשיך ולהתקיים בכבוד גם במצב של אובדן כושר עבודה של המפרנס.

מתי כדאי לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה?

מומלץ לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה כבר בגיל צעיר, מסיבות אלה:

 • פרמיות נמוכות יותר בגיל צעיר.
 • אפשר לצבור ותק ביטוחי רב יותר.
 • פחות סיכוי להידחות בגלל מצב בריאותי.
 • מתן ביטחון כלכלי מוקדם יותר לבני משפחה.

עם זאת, ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה גם בגיל מאוחר יותר, עד גיל 67 בדרך כלל. אך הפרמיה תהיה יקרה יותר.

מהן עיקר ההטבות המס שקיימות בביטוח אובדן כושר עבודה?

הפרמיות שמשלמים עבור ביטוח אובדן כושר עבודה מוכרות כהוצאה מותרת בניכוי מס, דבר המקטין את החבות במס הכנסה.

בנוסף, קצבאות הנכות עצמן פטורות ממס עד לתקרה מסוימת. לאחר מכן חל מס על החלק שמעל התקרה בשיעור מופחת.

מהם המסמכים העיקריים הנדרשים כדי להגיש תביעה למימוש ביטוח אובדן כושר עבודה?

 • טופס תביעה של הגוף המבטח
 • סיכומים ואישורים רפואיים
 • אישורי העסקה ושכר
 • אישורים מהביטוח הלאומי
 • מסמכים רלוונטיים נוספים כגון חוות דעת מרופא תעסוקתי

חשוב לשמור על עותקים מקוריים של המסמכים ולהעביר העתקים למבטח.

מה עושים אם התביעה למימוש ביטוח אובדן כושר עבודה נדחתה?

אם התביעה נדחתה, כדאי לפנות לוועדת ערר של הגוף המבטח או לערכאה משפטית ולנסות להפוך את ההחלטה, בסיוע של עורך דין מומחה בתחום.

יש לבקש את נימוקי הדחייה בכתב ולבחון היטב האם התביעה טופלה כראוי וההחלטה מנומקת כדין.

סיכום תמציתי של הנקודות המרכזיות במאמר זה על ביטוח אובדן כושר עבודה ומטריה ביטוחית:

– ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק כיסוי כספי אם המבוטח מאבד את כושר העבודה עקב מחלה, תאונה או מוגבלות.

– כמעט כל עובד בישראל מבוטח בביטוח בסיסי במסגרת קרן הפנסיה, אך הכיסוי מוגבל.

– ניתן להרחיב את הכיסוי על ידי רכישת מטריה ביטוחית – ביטוח נוסף המשלים את הפנסיה.

– מטריה ביטוחית מאפשרת התאמת הכיסוי לצרכים ספציפיים של המבוטח.

– כדי לממש את הזכויות יש להגיש תביעה עם מסמכים רפואיים לוועדה הקובעת זכאות.

– אם התביעה נדחתה אפשר לערער בעזרת עורך דין מומחה בתחום.

– חשוב להשוות בין אפשרויות הביטוח ולבחור את הפתרון המתאים ביותר עבור המבוטח.

– ביטוח אובדן כושר עבודה הוא הכרחי על מנת להגן מפני קשיים כלכליים במקרה של אובדן היכולת לעבוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top