ביטוח משכנתא

תוכן עניינים

ביטוח משכנתא הוא ביטוח חובה הנלווה לכל הלוואה לדיור ונועד להגן על הלווים ועל הבנק במקרים של נזק לנכס או מוות של אחד הלווים. הביטוח מורכב משני רכיבים עיקריים – ביטוח חיים וביטוח מבנה.

ביטוח חיים למשכנתא, המכונה גם ביטוח ריסק, מבטיח כי אם אחד הלווים ילך לעולמו בטרם נפרעה ההלוואה, חברת הביטוח תכסה את יתרת החוב לבנק ובכך תמנע מהמשפחה לשאת בנטל הכבד. ביטוח המבנה מכסה את הנזקים שעלולים להיגרם לנכס עצמו כתוצאה משריפה, הצפה, רעידת אדמה וכדומה.

חובת ביטוח המשכנתא נקבעה בחקיקה על מנת להגן על האינטרסים של הבנקים ושל הלווים כאחד. הבנקים יכולים להעמיד הלוואות גדולות יותר ובתנאים טובים יותר כאשר הסיכונים מופחתים. מנגד, הלווים נהנים מהגנה מפני אסונות ומהקלה משמעותית בנטל החוב במקרי פטירה.

במהלך השנים גברה המודעות לחשיבות הביטוח וכיום כמעט כל לווה מבטח את משכנתאו באופן מלא. עם זאת, חשוב לבחור נכון את פוליסת ביטוח המשכנתא ולהקפיד על עדכונה מעת לעת.

מהו ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא הוא שם כולל לשני סוגי ביטוח עיקריים הנלווים להלוואת משכנתא: ביטוח חיים וביטוח מבנה. מטרתם לספק הגנה ללווים ולבנק מפני סיכונים העלולים לפגוע ביכולת ההחזר של ההלוואה.

ביטוח חיים למשכנתא, המכונה גם "ביטוח ריסק", מעניק כיסוי במקרה של מוות של אחד הלווים במהלך תקופת המשכנתא. הביטוח מכסה את יתרת חוב ההלוואה ובכך מונע מהמשפחה לשאת בנטל הכבד של פירעון החוב.

ביטוח מבנה למשכנתא מעניק כיסוי כנגד נזקים פיזיים לנכס עצמו כתוצאה מאסונות טבע, שריפה, הצפה, פריצה וכדומה. הביטוח מיועד לשמור על ערך הנכס המשועבד לבנק כבטוחה להלוואה.

שני סוגי הביטוח האלה הם חובה על פי חוק ומהווים תנאי לקבלת משכנתא מכל הבנקים בישראל. עם זאת, יש שונות בין חברות הביטוח והפוליסות וחשוב לבחור את המוצר המתאים ביותר לצרכים שלכם.

למה צריך ביטוח משכנתא?

קיימות מספר סיבות עיקריות לחובת ביטוח המשכנתא:

 • הגנה לבנק – הבנק דורש ביטחונות להבטחת החזר ההלוואה. ביטוח המשכנתא מהווה ביטחון נוסף עבורו.
 • הגנה ללווים – ביטוח המשכנתא שומר על הלווים מפני תשלומים כבדים במקרים של אסון.
 • שמירת ערך הנכס – ביטוח המבנה שומר על הנכס כבטוחה בעלת ערך להבטחת ההלוואה.
 • חקיקה ורגולציה – ביטוח משכנתא הוא חובה על פי חוק ותנאי לקבלת הלוואה מבנק.
 • מימון זול יותר – הבנקים יכולים להציע תנאי מימון טובים יותר הודות לביטוח המשכנתא.
 • שקט נפשי – ביטוח המשכנתא נותן ללווים שקט נפשי יותר לגבי יכולת ההחזר של ההלוואה.

כיצד פועל ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא פועל בצורה הבאה:

 • הלווים רוכשים פוליסת ביטוח משכנתא התואמת לתנאי ההלוואה שלהם.
 • הפוליסה כוללת ביטוח חיים וביטוח מבנה בהתאם לצורך.
 • במקרה של מוות, חברת הביטוח משלמת את יתרת החוב לבנק.
 • במקרה של נזק לנכס, חברת הביטוח מממנת את תיקון הנזקים.
 • הלווים משלמים פרמיה חודשית עבור הפוליסה.
 • הבנק רשום כמוטב בלתי חוזר בפוליסה.
 • ניתן לכלול כיסויים נוספים בפוליסה כגון אובדן כושר עבודה.
 • הפוליסה בתוקף כל עוד נמשכת ההלוואה והיא מתבטלת עם סילוק החוב.

כך ביטוח המשכנתא שומר הן על האינטרסים של הבנק והן על אלה של הלווים.

מה כולל ביטוח מבנה למשכנתא?

ביטוח המבנה בפוליסת ביטוח משכנתא כולל בדרך כלל את הסיכונים הבאים:

 • שריפה – נזק ישיר ועקיף משריפה.
 • התפוצצות – נזק מדליפת גז או התפוצצות.
 • פריצה – נזק למבנה כתוצאה מפריצה.
 • סערה ונזקי טבע – רוחות, שיטפונות, ברד וכו'.
 • רעידת אדמה – נזק ישיר מרעידת אדמה.
 • נזקי מים – דליפות, עליית מי תהום וכו'.
 • שבר זכוכית – שבר לחלונות, דלתות ומראות.

ניתן להרחיב את הכיסוי גם לנזקי טרור, פעולות זדון ועוד, בתוספת תשלום.

סכום הביטוח בפוליסה יהיה בגובה ערך הנכס או יתרת ההלוואה.

מה כולל ביטוח חיים למשכנתא?

ביטוח החיים בפוליסת ביטוח משכנתא כולל בדרך כלל:

 • כיסוי למקרה מוות – המבטח משלם את יתרת החוב לבנק.
 • כיסוי מלא – על כל סכום ההלוואה או על היתרה לפירעון.
 • פטור מתשלום במקרה של נכות מוחלטת.
 • אפשרות להוסיף כיסוי אובדן כושר עבודה.
 • תקופת הביטוח עד גיל 67-70 בדרך כלל.
 • סכום הביטוח שווה לגובה יתרת ההלוואה.
 • הבנק רשום כמוטב הבלעדי בפוליסה.

כך ביטוח החיים שומר על משפחת הלווים מפני נטל פירעון המשכנתא במקרה מוות.

ביטוח חיים מול ביטוח משכנתא

אף שיש ביניהם קווי דמיון רבים, קיימים מספר הבדלים בין ביטוח חיים רגיל לביטוח חיים המיועד למשכנתא:

 • בביטוח משכנתא הבנק הוא המוטב העיקרי, בניגוד לביטוח חיים רגיל.
 • סכום הביטוח במשכנתא שווה לגובה ההלוואה, בעוד ביטוח חיים מאפשר לבחור סכום.
 • פוליסת משכנתא אינה כוללת חיסכון, שכן היא מיועדת לכיסוי ביטוחי בלבד.
 • הפרמיה בביטוח משכנתא יורדת עם הזמן, בהתאם לירידת יתרת החוב.
 • ניתן לבטל ביטוח חיים רגיל, בעוד ביטוח משכנתא הוא חובה חוזית.
 • תנאי הכיסוי בביטוח משכנתא מוגבלים יותר.

לכן מומלץ למשכנתא להוסיף גם ביטוח חיים פרטי המותאם יותר לצרכי המשפחה.

איך לבחור נכון ביטוח משכנתא?

כדי לבחור נכון את ביטוח המשכנתא, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 • להשוות בין מספר חברות ביטוח – הפרמיות והתנאים משתנים.
 • לבדוק את סכומי הביטוח והתאמתם לגובה ההלוואה ולערך הנכס.
 • לוודא קיום הכיסויים הנדרשים – מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, נזקי נכס וכו'.
 • לבחון תקופת הביטוח – עד גיל מתאים ולפחות לאורך תקופת ההלוואה.
 • להעדיף חברת ביטוח גדולה ויציבה.

לבחון את גובה ההשתתפות העצמית – עדיף אחוז נמוך יותר של השתתפות בנזקים.

 • לוודא קיום כיסוי לנזקי טרור.
 • להתייעץ עם סוכן ביטוח מקצועי.
 • לקרוא היטב את החוזה ולהבין את הכיסויים, החריגים ותנאי הפוליסה.
 • לבקש הנחות על פוליסה משולבת לבית ולרכב.
 • לבדוק אפשרות לפוליסה עם הצמדה למדד או לשער הדולר.
 • לוודא קבלת אישור על עריכת הביטוח מהבנק.

בחירה נכונה של ביטוח משכנתא חשובה כדי למקסם את ההגנה תוך חיסכון בעלויות. כדאי להשקיע מעט זמן בהשוואת האפשרויות השונות.

מהם השיקולים בבחירת סוג הפוליסה?

קיימים מספר שיקולים עיקריים בבחירת סוג פוליסת ביטוח המשכנתא:

 • גובה סכום הביטוח – ניתן לבחור בין כיסוי מלא לכיסוי על היתרה בלבד.
 • משך הביטוח – כיסוי לתקופה קצובה או עד לסיום ההלוואה.
 • גיל כניסה ויציאה מהביטוח.
 • גובה דמי הביטוח – פרמיה קבועה או משתנה.
 • סוג המוטבים – האם לכלול מוטבים נוספים מלבד הבנק.
 • היקף הכיסויים – מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, נזקי נכס.
 • גובה ההשתתפות העצמית.
 • אפשרויות שחרור מתשלום פרמיה.
 • קיום כיסויים נלווים רצויים נוספים.
 • גובה הפיצוי ואופן תשלומו.
 • משך תקופת האכשרה בפוליסה.
 • מהימנות ויציבות חברת הביטוח.

בחירה מושכלת עשויה לחסוך כסף רב ולשפר משמעותית את הכיסוי הביטוחי.

מהם ההוצאות הכרוכות בביטוח משכנתא?

הוצאות ביטוח המשכנתא כוללות מספר רכיבים:

 • דמי ביטוח חודשיים – הפרמיה שמשולמת עבור הפוליסה.
 • דמי אשראי – ריבית על תשלומים מראש או דחויים.
 • עמלות – עמלת פתיחת תיק, עמלות גבייה וכו'.
 • פיצויים מוסכמים – בגין פיגור בתשלומים.
 • הצמדה למדד – עלות הצמדת סכום הביטוח והפרמיה למדד.
 • דמי ניהול הלוואה – עמלה לבנק עבור ניהול חשבון המשכנתא.
 • ריבית בנקאית – עלות המימון של ההלוואה.
 • השתתפות עצמית – בנזקים המכוסים על ידי הפוליסה.
 • הוצאות תפעול ומשלוח.
 • עלויות בגין שעבודים נלווים.

סך כל ההוצאות יכול להגיע לאלפי שקלים בשנה, בהתאם לתנאי המשכנתא והביטוח.

מהם הקנסות בגין אי עריכת ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא הוא חובה על פי חוק. אי עריכת ביטוח משכנתא או אי חידוש הביטוח דינם כדלקמן:

 • קנס על הלווה בגובה דמי הביטוח שהיה אמור לשלם.
 • ריבית פיגורים והצמדה מתאריך היווצר החוב.
 • זכות הבנק לבטל את ההלוואה ולדרוש את פירעונה המיידי.
 • נקיטת הליכים משפטיים – תביעת כספים ופינוי מהנכס.
 • רישום החוב במאגר נתוני אשראי – השפעה על יכולת לקבל הלוואות ושירותים נוספים.
 • קנסות נוספים על פי תנאי הסכם ההלוואה.

לכן חשוב להקפיד לבטח את המשכנתא כנדרש ולחדש את הפוליסה מדי שנה במועד.

מהי תקופת האכשרה בביטוח משכנתא?

תקופת האכשרה היא הזמן שעל הלקוח להמתין מרגע תחילת הביטוח ועד שמתחיל הכיסוי הביטוחי בפועל.

בביטוח משכנתא קיימת תקופת אכשרה של בין חודש ל-3 חודשים בכיסויים השונים:

 • מוות ממחלה – בדרך כלל עד חודש ימים.
 • מוות כתוצאה מתאונה – ללא תקופת אכשרה.
 • נכות ממחלה – בין חודש ל-3 חודשים.
 • אובדן כושר עבודה – בין חודש ל-3 חודשים.
 • נזקים לדירה – בין חודש ל-3 חודשים.

תקופת האכשרה נועדה למנוע מצב שלקוח ירכוש ביטוח סמוך לקרות אירוע ביטוחי צפוי מראש. חברות הביטוח יכולות לאשר ויתור על תקופת אכשרה במקרים מסוימים.

מהם סיכונים שביטוח משכנתא אינו מכסה?

ישנם מספר סיכונים אותם אינו מכסה ביטוח משכנתא רגיל:

 • מלחמה, טרור ופעולות איבה – ניתן לרכוש כיסוי נפרד.
 • נזק בזדון על ידי המבוטח.
 • רעידות אדמה הנגרמות בפעולה מכוונת.
 • נזק לרכוש שאינו חלק מהדירה המבוטחת.
 • נזק תוצאתי או עקיף כגון אובדן הכנסות.
 • נזק כתוצאה מבלאי ופחת רגילים.
 • נזקים הנגרמים ברשלנות רבתי של המבוטח.
 • מקרה ביטוח שאירע לפני תחילת הביטוח.
 • נזקים באחריות צד שלישי אחר.

על כן חשוב לקרוא את תנאי הפוליסה ולהבין את הכיסויים הניתנים והחריגים.

מה עושים במקרה נזק לדירה?

אם נגרם נזק לדירה המבוטחת בפוליסת ביטוח משכנתא, יש לפעול באופן הבא:

 • לדווח על הנזק לחברת הביטוח בהקדם האפשרי.
 • לתעד את הנזק באופן מקיף ובאמצעים ויזואליים כגון תמונות ווידאו.
 • להימנע מלתקן את הנזק לפני בוא שמאי מטעם חברת הביטוח.
 • במקרה של נזק גדול לדירה עצמה – לפנות למגורים חלופיים ולממש זכאות לדמי שכירות.
 • להגיש לחברת הביטוח את כל המסמכים הרלוונטיים לנזק.
 • לאפשר לשמאי ולקבלנים מטעם החברה גישה לביצוע התיקונים.
 • להקפיד לתעד את כל התכתובות והמסמכים מול חברת הביטוח.
 • במקרה צורך – להיעזר בעורך דין מומחה בתביעות ביטוח.

שיתוף פעולה מלא עם חברת הביטוח יסייע לטפל בנזק במהירות ולקבל את מלוא הפיצוי המגיע.

מהם השיקולים בבחירת חברת ביטוח למשכנתא?

עיקרי השיקולים בבחירת חברת ביטוח למשכנתא:

 • מוניטין ויציבות פיננסית של החברה.
 • מגוון ואיכות הכיסויים הביטוחיים המוצעים.
 • גובה דמי הביטוח החודשיים.
 • אפשרויות להנחות והטבות כספיות.
 • גובה ההשתתפויות העצמיות במקרי נזק.
 • זמינות ונוחות בעת קבלת שירות וטיפול בתביעות.
 • מהירות טיפול בתביעות ותשלום תגמולי ביטוח.
 • אפשרויות לשינויים ועדכונים בפוליסה.
 • גמישות בתשלומים ומתן הנחות ללקוחות קיימים.
 • שקיפות בתהליכים ושיתוף במידע על הפוליסה.
 • זמינות נציג שירות בשפות שונות.

בחירת חברת ביטוח איכותית ואמינה חשובה ביותר להגנה על ההשקעה בבית.

מהם הקריטריונים להשוואת ביטוחי משכנתא?

כדי להשוות בין פוליסות ביטוח משכנתא של חברות שונות, יש לב.

כדי להשוות בין פוליסות ביטוח משכנתא של חברות שונות, יש לבחון את הקריטריונים הבאים:

 • עלות חודשית – הפרמיה שמשולמת מדי חודש עבור הפוליסה.
 • סכומי ביטוח – גובה כיסוי מוות, נכות, אובדן כושר ונזקים לדירה.
 • היקף הכיסויים – אובדן כושר עבודה, נזקי טרור, אחריות אזרחית ועוד.
 • גובה השתתפות עצמית – באחוזים או בסכום קבוע בכל כיסוי.
 • תקרות ומגבלות לתגמולי הביטוח.
 • משך תשלום תגמולי ביטוח – תקופה חודשית מקסימלית.
 • תנאי ביטול הפוליסה והחזר כספי.
 • אפשרויות להגדלה והקטנה של סכומי הביטוח.
 • תנאי הצמדה למדד או מטבע חוץ.
 • גיל כניסה ויציאה מקסימליים.
 • תקופת אכשרה בכל כיסוי.
 • דירוג החברה וותקה בשוק הביטוח.
 • שירות לקוחות זמין ויעיל.
 • זמינות סוכן ביטוח אישי לטיפול בפוליסה.

השוואה מקיפה עשויה לחסוך כסף רב ולשפר את הכיסוי הביטוחי.

מה צריך לבדוק בחוזה ביטוח המשכנתא?

עם קבלת חוזה ביטוח המשכנתא מומלץ לבדוק את הנקודות הבאות:

 • סכומי הביטוח תואמים לגובה המשכנתא וערך הנכס.
 • הכיסויים המפורטים אכן אלה שהתבקשו ונדרשים.
 • גובה הפרמיה החודשית תואם להצעת המחיר.
 • תקופת הביטוח מכסה את כל תקופת המשכנתא.
 • גיל הכניסה והיציאה מהביטוח מתאימים.
 • סעיפי החריגים אינם מופרזים או מגבילים יתר על המידה.
 • אין סתירות בין סעיפי הפוליסה השונים.
 • התאמה בין התנאים הכלליים לתנאים המיוחדים.
 • זכויות ביטול והחזר כספי ברורות והוגנות.
 • לוח זמנים ברור לטיפול ומימוש תביעות.
 • סכומי ההשתתפות עצמית סבירים.

קריאה מעמיקה של החוזה חיונית כדי להבין את מלוא הזכויות והחובות.

מהם המסמכים הנדרשים לתביעת ביטוח משכנתא?

כדי להגיש תביעה למימוש פוליסת ביטוח משכנתא, יש להמציא לחברת הביטוח מסמכים אלה:

 • טופס תביעה חתום על ידי התובע.
 • אישור זיהוי עם פרטים אישיים.
 • העתק פוליסת ביטוח המשכנתא.
 • במקרה מוות – תעודת פטירה.
 • במקרה נכות – אישורים רפואיים על הנכות.
 • באובדן כושר עבודה – אישורי רופאים וביטוח לאומי.
 • בנזק פיזי לדירה – תיעוד ואסמכתאות על הנזק.
 • העתק דו"ח משטרה אם נדרש.
 • אישורים על הוצאות שהוצאו בפועל.
 • אישור מהבנק על יתרת המשכנתא.
 • מסמכים נוספים לפי סוג התביעה.

הגשת המסמכים הרלוונטיים מסייעת לזרז את תהליך הטיפול והתשלום.

מהם טעויות נפוצות בביטוח משכנתא?

כמה מהטעויות הנפוצות בביטוח משכנתא:

 • אי רכישת כיסוי מספיק לנזקי נכס ותכולה.
 • הזנחה בעדכון סכומי ביטוח לפי שווי הנכס העדכני.
 • חוסר בהתאמה בין סוגי הכיסויים לבין הצרכים.
 • ויתור על כיסוי למקרה מוות מתאונה.
 • אי רכישת כיסוי נפרד לאחריות אזרחית.
 • אי עדכון שינוי בעלות על הנכס או פרטי המשכנתא.
 • הזנחה בתשלום דמי הביטוח והפרמיות.
 • אי שמירת עותקים של מסמכי הפוליסה.
 • אי קריאה מעמיקה של תנאי הפוליסה וסייגיה.
 • הסתמכות על יעוץ של גורם לא מקצועי.
 • חוסר בהשוואת מחירים ותנאים אצל חברות שונות.

ניתן למנוע טעויות רבות על ידי למידה, השוואה וייעוץ מקצועי נכון.

מהם השיקולים בהגדלה או הקטנת סכום הביטוח?

כאשר מגדילים או מקטינים את סכום ביטוח המשכנתא, כדאי לשקול:

 • האם חל שינוי ביתרת ההלוואה או בערך הנכס.
 • האם חלו שינויים במצב המשפחתי או הכלכלי.
 • מה צפי ההכנסה והיכולת לעמוד בתשלומים עתידיים.
 • האם יש צורך להרחיב או לצמצם כיסויים.
 • מהן עלויות דמי הביטוח בכל אחד מהמסלולים.
 • האם יש הטבות או הנחות במעבר בין סכומי ביטוח.
 • מהן ההשלכות על תנאי הפוליסה והכיסויים.
 • האם הגיל הנוכחי משפיע על עלות וזמינות הכיסויים.
 • האם נדרש חיתום מחדש או בדיקות נוספות.

בדרך כלל ניתן לעדכן את סכום הביטוח אחת לשנה או לפי הצורך.

מה הם הגורמים שמשפיעים על מחיר ביטוח המשכנתא?

מספר גורמים עיקריים משפיעים על מחיר פוליסת ביטוח המשכנתא:

 • גיל הלווים – פרמיות גבוהות יותר ככל שהגיל עולה.
 • מצב בריאותי – למחלות ובעיות רפואיות השפעה על המחיר.
 • היקף הכיסוי הביטוחי – ככל שיותר כיסויים, מחיר גבוה יותר.
 • גובה סכום הביטוח – פרמיה גבוהה יותר על סכום ביטוח גדול יותר.
 • תנאי הפוליסה – פרמיה תלויה במשך הביטוח, תקופת אכשרה ועוד.
 • עלות חידוש לעומת פוליסה חדשה.
 • מבצעים והנחות של המבטח.
 • מיקום הנכס המבוטח וסוג המבנה.
 • היסטוריית תביעות ונזקים של הלקוח.
 • רכישת כיסויים נוספים באותה חברה.

לכן כדאי להשוות הצעות ולנסות להוזיל עלויות באמצעות הנחות.

מהם הגורמים שיכולים להוביל לשלילת תביעה בביטוח משכנתא?

תביעה בביטוח משכנתא עלולה להישלל בגין:

 • אי תשלום דמי ביטוח או פיגור של מעל 60 ימים.
 • אי גילוי נאות של מידע בעת עריכת הביטוח.
 • מתן מידע כוזב או מטעה ביודעין.
 • איחור משמעותי בדיווח על נזק או תביעה.
 • גרימת נזק בזדון על ידי המבוטח.
 • נזק שנגרם בשל רשלנות רבתי של המבוטח.
 • נזק המוחרג במפורש בתנאי הפוליסה.
 • אי עמידה בחובות המבוטח בעת נזק.
 • אי המצאת מסמכים נדרשים לבירור התביעה.
 • הפרה חמורה של הוראות החוק הרלוונטיות.
 • תביעה עודפת או מוגזמת ביותר מהנזק בפועל.

לכן יש להימנע מנסיבות אלו על מנת שהכיסוי הביטוחי אכן ימומש.

מי קובע את גובה הפיצוי בביטוח משכנתא?

גובה הפיצוי בביטוח משכנתא נקבע על ידי:

 • סכום הביטוח שנרכש מראש בפוליסה.
 • חוות דעת שמאי מקרקעין מטעם חברת הביטוח.
 • במקרה של ויכוח – חוות דעת שמאי מכריע.
 • על פי ממצאי חקירת התביעה והנזק שנגרם.

כדי להשוות בין פוליסות ביטוח משכנתא של חברות שונות, יש לבחון את הקריטריונים הבאים:

 • עלות חודשית – גובה דמי הביטוח שמשולמים מדי חודש.
 • סכומי ביטוח – סכום כיסוי מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ונזקים לדירה.
 • משך תקופת הביטוח – עד גיל כמה מכוסה הלווה.
 • השתתפויות עצמיות – באילו מקרים ובכמה.
 • תקופות אכשרה – כמה זמן יש להמתין לכיסוי מלא.
 • חריגים בפוליסה – מה לא מכוסה כלל על ידה.
 • נוחות שירות – זמינות מוקד שירות ונציגים.
 • זמני טיפול בתביעות – עמידה בסטנדרטים רגולטוריים.
 • אפשרויות ביטול ושינוי הפוליסה.
 • גמישות בתשלומים – דחייה, הקפאה ותשלומים חודשיים.
 • דירוג החברה – איתנות פיננסית ואמינות.
 • שקיפות מידע – פירוט ברור של הכיסויים והתנאים.
 • תוספות והטבות – כגון ביטוח סיעודי מועדף.

השוואה יסודית עשויה לחסוך כסף רב ולשפר משמעותית את איכות הכיסוי הביטוחי.

מהו רצף זכויות בביטוח משכנתא?

רצף זכויות מאפשר לשמר את תנאי הביטוח ולהעבירם לפוליסה חדשה, ללא צורך בחיתום מחדש או בתקופת אכשרה.

המצבים בהם נשמר רצף הזכויות בביטוח משכנתא:

 • מעבר בין פוליסות באותה חברת ביטוח.
 • מעבר בין חברות ביטוח בהסדר ביניהן.
 • הגדלת היקף הכיסוי הביטוחי באותה חברה.
 • צירוף בן/בת זוג לפוליסה קיימת.
 • מתן ארכה לפוליסה שהסתיימה.
 • מעבר מביטוח קבוצתי לפרט.

שמירה על רצף זכויות חשובה כדי למנוע אובדן כיסוי, תקופות אכשרה חוזרות או פגיעה בזכויות מבוטח קיים עקב שינויים במצבו.

כיצד מתבצע מעבר בין חברות ביטוח משכנתא?

כדי לעבור בין חברות ביטוח משכנתא יש לבצע את השלבים הבאים:

 • לאתר חברה חדשה עם תנאים משתלמים יותר.
 • להודיע לחברה הישנה על ביטול הפוליסה בהתאם למועדים בחוזה.
 • לבקש אישור בכתב על ותק הביטוח והעדר תביעות מהחברה הישנה.
 • להגיש בקשה להצעה בחברה החדשה עם האישורים.
 • לוודא כיסוי זמני עד אישור הפוליסה החדשה.
 • לעדכן את הבנק על שינוי חברת הביטוח.
 • להעביר בקשה להמשך גבייה מהבנק לחברה החדשה.
 • לקבל אישור כתוב על הפעלת הפוליסה החדשה.
 • לבטל הוראת קבע לחברה הישנה.

ביצוע נכון של התהליך יבטיח העברה חלקה ללא פגיעה בכיסוי הביטוחי.

מה עושים אם מפסיקים לשלם פרמיות ביטוח משכנתא?

אם מפסיקים לשלם את דמי הביטוח בפוליסת ביטוח המשכנתא התוצאות יכולות להיות:

 • ביטול הפוליסה על ידי חברת הביטוח.
 • אובדן הכיסויים הביטוחיים וחשיפה לסיכונים.
 • דרישת הבנק לפרוע מיידית את יתרת ההלוואה.
 • חיוב בקנסות כבדים על ידי הבנק.
 • רישום לרעה במאגר נתוני אשראי.
 • הוצאות משפטיות על תביעה משפטית של הבנק.
 • עיקול חשבונות ונכסים על ידי הבנק.
 • פינוי כפוי מהנכס הממושכן על ידי הבנק.

לכן חשוב מאוד להמשיך ולשלם את דמי הביטוח או להסדיר פוליסה חלופית במקרה הצורך.

מהם הסיכונים בהיעדר ביטוח משכנתא?

היעדר כיסוי ביטוחי למשכנתא חושף את המשפחה והבנק לסיכונים רבים:

 • במקרה מוות – יתרת החוב תיפול על כתפי בן/בת הזוג או היורשים.
 • אם הנכס ניזוק – התיקון ימומן מהון עצמי ויכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.
 • הבנק עלול לסרב להקפיא או לדחות תשלומים במקרה הצורך.
 • עלולה להיווצר חשיפה לתביעה משפטית של הבנק ולהוצאות גבוהות.
 • הבנק יכול לדרוש פירעון מוקדם ומיידי של יתרת החוב.
 • עלול להיגרם נזק אדיר לדירוג האשראי ויכולת לקבל משכנתאות והלוואות בעתיד.
 • במקרה פינוי מהנכס – המשפחה תישאר ללא קורת גג.

היעדר ביטוח משכנתא חושף לסיכונים פיננסיים ומשפטיים גדולים שיכולים להוביל לאובדן הנכס ולחובות כבדים.

מה קורה אם מודיעים על מקרה ביטוח אחרי שביטלו את הפוליסה?

אם מבוטח מבטל פוליסת ביטוח משכנתא ורק לאחר מכן מגלה כי אירע בתקופה המבוטחת מקרה ביטוח שמזכה בפיצוי, התביעה עדיין תטופל בכפוף לכללים הבאים:

 • על האירוע לקרות במהלך תקופת הביטוח בפוליסה שבוטלה.
 • יש לדווח על האירוע ולהגיש תביעה תוך פרק הזמן שנקבע בפוליסה.
 • על המבוטח לעמוד בכל תנאי הפוליסה ומגבלותיה.
 • המבטח רשאי לדרוש הוכחות לתאריך קרות האירוע.
 • ניתן לתבוע רק עבור כיסויים שהיו בתוקף בפוליסה המבוטלת.
 • סכום הפיצוי יהיה על פי תנאי הפוליסה המבוטלת.
 • המבטח יכול לקזז חובות קיימים של המבוטח.

לכן, חשוב לשמור היטב את הפוליסה המבוטלת ולהגיש תביעה בהתאם לזכויות הקיימות בה.

כיצד ממשיכים כיסוי ביטוח לאחר סיום המשכנתא?

עם סיום תשלום המשכנתא ניתן להמשיך ולהיות מכוסה בביטוח בדרכים הבאות:

 • המרת ביטוח המשכנתא לפוליסת ביטוח חיים רגילה.
 • שמירה על רצף ביטוחי על ידי רכישת פוליסה חדשה בהמשך ישיר.
 • צבירת סכום חיסכון מתוך דמי הביטוח לקבלת קצבה חודשית.
 • ביטוח נכות מתאונה או מחלה להבטחת הכנסה.
 • ביטוח סיעודי לכיסוי טיפול סיעודי עתידי.
 • ביטוח רפואי לכיסוי ניתוחים, תרופות וטיפולים מחליפי ניתוח.
 • ביטוח למקרה מוות מכל סיבה.
 • רכישת כיסויים ביטוחיים זמניים לתקופה מוגדרת.

חשוב להבטיח המשך כיסוי ביטוחי הולם גם לאחר סיום תשלום המשכנתא עצמה.

מה נכלל בביטוח חיים מועדף ללווי משכנתא?

ביטוח חיים מועדף ללווי משכנתא כולל בדרך כלל:

 • כיסוי מוות מכל סיבה.
 • אפשרות להגדלת סכום הביטוח ללא חיתום נוסף.
 • כיסוי אובדן כושר עבודה חלקי או מלא.
 • פטור מתשלום פרמיה במקרה של נכות מוחלטת.
 • קצבת נכות חודשית במקרה אובדן כושר עבודה.
 • כיסוי הוצאות נלוות כגון טיפולים רפואיים.
 • אפשרות להמיר לפוליסת סיעוד בהמשך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top